OVER DE STICHTING COCO COLLECTIEF

Naam:
Stichting Coco Collectief

Bestuurssamenstelling:
Aat Klompenhouwer, voorzitter
Rixt Runia, secretaris
Louis van der Elst, penningmeester

Culturele ANBI:
De Stichting Coco Collectief heeft de status van een culturele ANBI.
Dit betekent onder meer:
  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen
  • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven)
  • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.

RSIN nummer:
856306940

Contactgegevens stichting (postadres):
Dommelstraat 48
3313CK Dordrecht
cococollectief@gmail.com
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. - het voor publiek uitvoeren en daarvoor arrangeren en (laten) componeren van muziek, in het bijzonder de zangkunst, in de bijzondere samenstelling van het Coco Collectief (de focus ligt hierbij op de Liedkunst) alsmede,
- het stimuleren van de zangkunst door onder andere educatie;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door onder andere nieuwe interpretaties van bestaand(e) muziekwerk(en) de ruimte te geven, door het (theatraal) presenteren van het repertoire in avondvullende of kortere recitals;
het presenteren van repertoire op (sociale) media, internet, televisie, radio, compact disc , film/geluidsopnames en op de eigen website.


Beleidsplan
Huidige werkzaamheden:
- 2016-2018: Het Coco Collectief werkt op dit moment aan het project ‘de Winterreise’. Een nieuwe theatrale interpretatie van de Winterreise in een versie voor vijf zangeressen en piano in een regie van Marc Pantus. Deze concertserie zal worden uitgebreid met inleidingen en workshops in het Primair- en Voortgezet onderwijs. Ziet u voor meer informatie het bijgevoegde projectplan.
- 2017-2018: Het Coco Collectief wil een kerst-cd opnemen en bijbehorende concerttour plannen. Vanaf december 2016 zullen fondsaanvragen gedaan worden.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding.

Activiteitenverslag
Volgt in 2017

Financiële verantwoording
Volgt in 2017
 
KvK nummer:
65893115
Bankrekeningnummer:
NL98RABO 0310 8694 20